Bariera dźwięku do optymalnego wyniku pomiędzy przestrzenią i środowiskiem.
Język:© METAMOD,s.r.o.