Zvuková bariéra pre optimálny výsledok medzi priestorom a okolím.
Language:

© METAMOD,s.r.o.